De WIFI-generatie staat op!

Er is een revolutie gaande. Een verandering die met enorme snelheid op ons afkomt. Het heeft ingrijpende gevolgen voor onze manier van opvoeden, voor onze onderwijsmethoden, maar ook voor onze regelgeving en bedrijfsvoering! ‘We won’t know what hit us’ als we niet openstaan voor deze omwenteling.

Er is namelijk een ware WIFI-generatie aan het ontstaan. Kinderen en jongeren die continu online zijn via de modernste gameconsoles of smart-phones. U moet niet denken dat deze laatste apparaten voor hen slechts een telefoonfunctie hebben. Nee, deze toestellen bieden de WIFI-generatie onbeperkt toegang tot het mobiele internet met al zijn mogelijkheden. Op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie. Buiten ons blikveld. Zonder begeleiding. In totale privacy.

Een generatie die buiten ons blikveld opgroeit

De WIFI-generatie is vliegensvlug wat betreft haar technische vaardigheden. Daarin streven zij ons als volwassenen voorbij. Er is sprake van een ware digitale kloof, die onze rol niet makkelijker maakt. Maar kinderen blijven kinderen. Technisch vaardig, maar wel vogelvrij. De WIFI-generatie, die bestaat uit steeds jongere kinderen, beschikt nog niet over voldoende sociaal-emotionele vaardigheden om verantwoord met de media om te gaan. En dan hebben wij het over het interpreteren en verwerken van beelden, het omgaan met geweld, seksualisering en digitaal pesten, het vinden van de juiste informatie, het beoordelen van mediabronnen, het verantwoord chatten op profielsites tot aan het bewustzijn over privacy.

De invloed van de media op onze jeugd is al jaren groot. De media voeden de jeugd mede op en beïnvloeden hun wereldbeeld en zelfbeeld. Maar de media-invloed neemt pas schrikbarend toe als het toezicht van volwassenen wegvalt. Zoals bij de WIFI-generatie.

Het toezicht valt weg

En dat terwijl kinderen en jongeren recht hebben op onze begeleiding, vinden wij als auteurs. De vijf rechten van kinderen op opvoeding, educatie, veiligheid, respect en authenticiteit zijn namelijk de basiswaarden waar vanuit wij al jaren leven en werken. Wanneer wij als volwassenen onze ogen niet openen voor de razendsnelle revolutie van het mobiele internet en niet voldoende anticiperen op de toekomst van de WIFI-generatie, komen deze kinderrechten in het gedrang.

Het is onze taak kinderen en jongeren te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot bewuste, kritische en actieve mediaconsumenten en ook als mediaproducenten. Maar hoe doen wij dat in het geval van de WIFI-generatie die buiten ons zichtveld zelf bepaalt wat zij ziet, hoort of leest en hoe zij met de media omgaat? Het wordt tijd om de snel toenemende invloed van de media op onze kinderen te erkennen en in actie te komen. Zowel thuis als op school moeten wij ons inzetten om de ‘mediawijsheid’ van kinderen te verbeteren.

De jeugd heeft recht op mediawijsheid. Het bestaat uit de kennis, vaardigheden en mentaliteit die de jeugd nodig heeft om zich op een goede manier staande te houden in deze wereld vol met media. Sterker nog, in het geval van de WIFI-generatie: de media zíjn hun wereld! Letterlijk dag en nacht ‘connected’. Met de media. Met elkaar. Nooit tijd om ‘stil te staan’ bij alle beelden en geluiden.

Het recht op mediawijsheid

Voor ouders, onderwijs, overheid en bedrijfsleven

Dit boek is voor ouders, leerkrachten en docenten, maar ook voor mensen werkzaam in de mediabranche, het bedrijfsleven of bij de overheid. Het is een eerste handvat om de WIFI-generatie te begrijpen en te begeleiden. Het geeft op de eerste plaats inzicht in het ontstaan van de WIFI-generatie en haar kenmerken. Wij wijden een lang hoofdstuk aan de thema’s waar deze nieuwe mobiele generatie tegenaan loopt in haar mediagebruik. Wij geven uitleg over hoe de invloed van de media eruit ziet en welke gevolgen deze invloed kan hebben op het leven van onze kinderen. Wij sluiten af met praktische tips aan ouders, mensen in het onderwijs, media, bedrijfsleven of werkzaam bij de overheid over hoe wij de WIFI-generatie het beste kunnen begeleiden.

Jeugdzorg

Ook jeugdzorg en jeugdhulpverlening rekenen wij tot de opvoeders van de WIFI-generatie. Onze adviezen voor ouders gelden ook voor pleegouders en anderen die uit naam van jeugdzorg kinderen en jongeren opvangen. Konden pleegouders voorheen kinderen in een nieuwe situatie opvangen zonder al teveel invloeden van buitenaf, tegenwoordig is die tijd voorbij. Door het gebruik van technieken als mobiele telefoons, play station portables, sms, chatboxen etcetera zijn kinderen steeds beter in staat een leven te leiden buiten de thuisomgeving om. Ook instellingen die met jongeren te maken hebben, zoals jeugdhulpverlening, kunnen een beroep doen op de informatie, voorlichting en opleidingen die wij aanbieden.

De WIFI-generatie begrijpen en begeleiden

Wij nodigen u uit ons te helpen om de WIFI-generatie goed te ondersteunen door uzelf en uw collega’s bewust te maken van de uitdagingen die deze revolutie brengt! Het lezen van dit boek is een goed begin, maar eigenlijk begint het daar pas mee. U kunt helpen. Door in actie te komen. Praat en discussieer met of presenteer uw eigen bevindingen en visie aan mensen in uw eigen omgeving. Initieer inspirerende activiteiten die collega’s stimuleren een eigen visie, en daarmee nieuw passend beleid, te ontwikkelen. Wij zijn u daarbij graag van dienst. Neem gerust contact op als u hulp nodig heeft!

Liesbeth Hop & Bamber Delver

Bamber Delver bij Z@ppLive

Liesbeth Hop bij NTR/Helder

 

Bamber Delver bij School TV

Liesbeth Hop bij Huisje Boompje Beestje/NTR